fredag, 14. december 2018

Hvem kan så rådgive dig når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

Når du har en sag om anbringelse af dit barn, så er en af de vigtigste overvejelser du skal gøre, er omkring hvilken rådgiver du skal have til at hjælpe dig. 

Derfor er det vigtigt at du vælger folk som du har tillid til, og rådgivere som er kompetente indenfor deres område, som er klar til at hjælpe dig med at føre din sag. 

Lige nu er der 4 typer af rådgivere, og her kan du læse om hvad den enkelte rådgiver har af rolle i din sag, hvor man behandler en sag om anbringelse. Det er hos (når du trykker på boksen, så vil du kunne læse mere om denne instans)

 

Advokat

En af de allermest centrale rådgivere du vil have omkring dig i en sag om anbringelse er en advokat som uden sammenligning vil kunne være med til at føre din sag overfor kommunen, når kommunen begynder at forberede en sag om anbringelse.

Advokaten kan hjælpe dig som rådgiver med at påpege kommunens eventuelle sagsbehandlingsfejl, og sørge for at du bliver hørt både i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene.

 

Det er vigtigt, at du vælger en advokat, som du har tillid til, og en advokat som du kan snakke med. Men det  er også samtidig vigtigt, at du vælger en advokat, som arbejder med tvangsfjernelsessager, og som kender lovgivningen omkring emnet. 

Ikke alle advokater arbejder til dagligt med anbringelsessager og kender indgående til lovningen til handicapafgørelser. Advokatens rolle er både at rådgive og guide dig gennem den følelsesmæssige rutsjetur en tvangsfjernelse er, men også at guide dig igennem forløbet, og sørge for at du og dit barn får den bedste behandling igennem systemet. 

Derfor anbefaler vi at du finder en advokat som kan hjælpe dig med at føre dine synspunkter frem i sagen, og at sagen bliver belyst på et sagligt og neutralt grundlag hvor der er dialog med kommunen om hvorvidt en tvangsfjernelse kan undgås med en mindre indgribende foranstaltning. (proportionalitetsprincippet.)

Ligeledes skal advokaten påse, at alle frister bliver overholdt - både fra din side af bordet, men også fra myndighedernes side. 

Bisidder

Hvorfor kan det være godt med en bisidder og hvad er det?

En bisidder er en person, som bistår dig i mødet med det offentlige. Der findes både bisiddere som du skal betale for at have med, da det er en del af deres hverv, men der findes også frivillige bisiddere som kommer med og hjælper dig med at få orden i kaos så at sige. De skal lytte, observere og præsentere de synspunkter og løsningsforslag som er vigtige for dig. 

En bisidder kan også hjælpe dig med at skrive et brev, udfylde et skema eller bede om aktindsigt eller klage over en afgørelse.

Den frivillige bisidder arbejder ulønnet og er pålagt tavshedspligt. 

Når du skal til samtale med kommunen om anbringelse, er det en god idé at tage en bisidder med. Det kan være et nært familiemedlem eller en god ven, som kan være med til at støtte dig moralsk, og hvis der er behov for dette også hjælpe dig med at kommunikere med kommunen.

Det er vigtigt, at bisidderen forstår sin rolle med at støtte dig og ikke skal optræde som en part i din sag, idet dette ofte vil medføre, at konflikten optrappes yderligere.

Fordelen ved at medbringe en bisidder er, at fire ører hører bedre end to, og bisidderen vil kunne bekræfte de aftaler, som bliver indgået.

§54 støtteperson

Hvis du er forældre til et barn, der er anbragt eller påtænkes anbragt, så skal din kommune tilbyde dig en faglig kompetent støtteperson. Dette er uanset, om der er tale om en frivillig anbringelse eller en tvangsfjernelse.

Det sker efter servicelovens §54 hvoraf navnet fremkommer. Opgaven som en støtteperson har, kan både være at yde personlig og faglig hjælp og vejledning til dig.

Du har ret til selv at vælge din støtteperson, men oftest vil du blive tilbudt en støtteperson af kommunen som de ønsker. Dog har du også mulighed for at vælge den du har tillid til.

En støtteperson skal kende reglerne og kunne forklare dig om dine rettigheder. Ligeledes kan støttepersonen hjælpe dig med at forberede dig og læse papirer igennem når du skal til møde med kommunen.

Det er vigtigt at understrege, at en støtteperson har tavshedspligt og arbejder uafhængigt af kommunen.

Din støttepersons opgave er også at kunne hjælpe dig med at holde en god kontakt med dit anbragte barn, så du ikke distancerer dig til dine børn, selvom du står i den svære situation som det er at have fået anbragt sig barn uden for hjemmet. 

Støttepersonen kan hjælpe dig til at skabe god kontakt til personalet, der hvor dit barn er anbragt, ligesom støttepersonen kan hjælpe dig med at bearbejde dine følelser og din sorg i forbindelse med sagen.

Formålet med en § 54 støtteperson er hjælp, således at en hjemgivelse af dit barn kan komme inden for rækkevidde.

Psykolog

Hvorfor skal jeg så til psykolog når mit barn er anbragt?

Tit ser man i sager om anbringelser, at kommunen ønsker at der udfærdiges en forældreressourceundersøgelse af en psykolog.

Derfor anbefaler vi at påse at der er tale om en autoriseret psykolog som skal stå for denne undersøgelse. Udover at det er en autoriseret psykolog så skal denne også være uafhængig som denne ikke er forudindtaget i din sag. 

Flere advokater og §54-støttepersoner, som arbejder med familier til anbragte børn, har desværre set en tendens til, at nogle psykologer er så afhængige af de sager, som de modtager fra kommunerne, hvorfor man kunne få mistanke om, at den udførte undersøgelse ikke er objektiv, men at psykologens konklusion allerede er fastlagt inden psykologen har foretaget sin undersøgelse eller set resultaterne heraf.

Har du først fået lavet en forældreressourceundersøgelse, som går dig imod, indgår den i din sag mange år frem, hvorfor det er vigtigt, at der er tale om en psykolog, som du har tillid til, og som er uvildig.

Fremhævede rådgivere

Advokater, §54-støttepersoner, psykologer og bisiddere

Informationerne på Anbragt-Barn.dk har ikke til formål at levere professionel rådgivning. Kopiering af artikler og andet materiale er ikke tilladt uden aftale med Anbragt-Barn.dk

Newsletter

Tilmeldi dig vores nyhedsmail. så går du ikke glib af nyheder eller historier

Vi spammer ikke!

PIXEL_TEXT_LEGAL