BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

hilsen redaktionen

Hvad sker der når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

Når du har en sag om anbringelse af dit barn, så er en af de vigtigste overvejelser du skal gøre, er omkring hvilken rådgiver du skal have til at hjælpe dig. Derfor er det vigtigt at du vælger folk som du har tillid til, og rådgivere som er kompetente indenfor deres område, som er klar til at hjælpe dig med at føre din sag. Lige nu er der 5 typer af rådgivere, og her kan du læse om hvad den enkelte rådgiver har af rolle i din sag, hvor man behandler en sag om anbringelse.

I Danmark anslås det at der er ca 11.-13.000 børn og unge anbragt enten frivilligt eller tvangsanbragt i de forskellige typer af anbringelser, som der findes. Det har ikke været muligt for redaktionen at finde det nøjagtige beløb på hvad det koster samfundet som helhed, men der fornuftigt bud er ca 13-15 mia kroner. Dette er relativt et meget stort beløb af det der bruges samlet via Serviceloven, hvor der årligt bruges i omegnen af 45 mia. kroner til at hjælpe personer som har behov for dette. 

Vi vil her forsøge at beskrive hvilke type rådgivere i en typisk sag, der kan medvirke i sagen.

En af de allermest centrale rådgivere du vil have omkring dig i en sag om anbringelse er en advokat som uden sammenligning vil kunne være med til at føre din sag overfor kommunen, når kommunen begynder at forberede en sag om anbringelse.

Advokaten kan hjælpe dig som rådgiver med at påpege kommunens eventuelle sagsbehandlingsfejl, og sørge for at du bliver hørt både i Børn- og ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene. Læs mere

Hvis du er forældre til et barn, der er anbragt eller påtænkes anbragt, så skal din kommune tilbyde dig en faglig kompetent støtteperson. Dette er uanset, om der er tale om en frivillig anbringelse eller en tvangsfjernelse. 

Det sker efter servicelovens §54 hvoraf navnet fremkommer. Opgaven som en støtteperson har, kan både være at yde personlig og faglig hjælp og vejledning til dig. Læs mere

Hvis du er forældre til et barn, der er anbragt eller påtænkes anbragt, så kan en privat socialrådgiver hjælpe dig med din sag. 

En privat socialrådgiver kender reglerne for hvordan en sagsgang foretages, og hvordan en sag håndteres i en situation, hvor man kan være udfordret af psykisk sårbarhed eller hvor sagen kan være "groet fast" i den offentlige forvaltning. 

Samtidig kan en privat socialrådgiver yde personlig støtte og coaching i sociale sager.  Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

En bisidder er en person, som bistår dig i mødet med det offentlige. Der findes både bisiddere som du skal betale for at have med, da det er en del af deres hverv, men der findes også frivillige bisiddere som kommer med og hjælper dig med at få orden i kaos så at sige. De skal lytte, observere og præsentere de synspunkter og løsningsforslag som er vigtige for dig. 

En bisidder kan også hjælpe dig med at skrive et brev, udfylde et skema eller bede om aktindsigt eller klage over en afgørelse. Læs mere

Tit ser man i sager om anbringelser, at kommunen ønsker at der udfærdiges en forældreressourceundersøgelse af en psykolog.

Derfor anbefaler vi at påse at der er tale om en autoriseret psykolog som skal stå for denne undersøgelse. Udover at det er en autoriseret psykolog så skal denne også være uafhængig som denne ikke er forudindtaget i din sag.  Læs mere

Search