Hvad sker der når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

Børn- og ungeudvalget

For mange familier er det et chok, når et barn skal anbringes og det kommer for mange som et slag de ikke regner med at det kommer. Derfor står mange helt uforstående overfor hvad der skal ske når et barn skal anbringes.

Teamet bag Anbragt-Barn.dk/TvangogMagt.dk vil her prøve at guide dig igennem de forskellige emner. således at det bliver lettere at forstå hvad der sker. En anbringelse kan ske både som frivillig og som tvang.

Første instans er møde i Børn- og ungeudvalget. Her har du ret til at have en advokat med.

BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

Når der sker det i en sag, at sagsbehandleren vil bringe din sag for Børn- og Ungeudvalget så vil du blive opfordret til at oplyse, hvem du gerne vil have som advokat på din sag. Senest der skal du have en advokat på din sag, og i nogle tilfælde gerne før inden den kører i hårdknude så at sige.

Før mødet i Børn- og Ungeudvalget får du og din advokat tilsendt alle sagens papirer, og medlemmerne af Børn- og Ungeudvalget vil ligeledes have lejlighed til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Typisk vil det være sådan at når din advokat har fået papirerne, gennemgår de dem for at finde ud af, om kommunen har overholdt lovgivningen, og om kommunen har forsøgt at løse sagen med mindre indgreb end tvangsfjernelse, før sagen kommer for Børn- og Ungeudvalget samt hvorvidt kommunen har oplyst sagen loyalt, herunder medtaget de positive oplysninger i din sag.

Derefter drøfter de sagen med dig og hvor advokaten så også forbereder møder i børn og ungeudvalget og taler om hvilke vigtige oplysninger som skal frem på mødet, ligesom du sammen med advokaten drøfter, hvad der skal ske ved mødet i Børn- og Ungeudvalget, hvad advokaten har tænkt sig at spørge dig om samt hvilke ting, som advokaten mener, som skal lægges til grund ved Børn- og Ungeudvalgets afgørelse.

Kort før mødet i Børn- og Ungeudvalget vil du og advokaten mødes og afventer, at Børn- og Ungeudvalget er klar til at behandle sagen. Derefter vil I så blive indkaldt til et mødelokale på kommunen, hvor Børn- og Ungeudvalget er samlet.

Børn- og Ungeudvalget vil typisk bestå af en sekretær, en dommer fra den lokale byret, to kommunal politikere, en-to børnesagkyndige, ligesom forvaltningen typisk vil være med til mødet i Børn- og Ungeudvalget. Herudover giver advokaten møde sammen med dig og din eventuelle bisidder.

Indledningsvis vil advokaten kort redegøre for dennes indstilling til sagen og vil herefter stille dig spørgsmål, så Børn- og Ungeudvalget kan høre din holdning til sagen. 

Når vi har fået stillet og besvaret alle spørgsmålene, vil advokaten herefter procedere sagen over for Børn- og Ungeudvalget og her redegøre for, hvorfor de finder, at Børn- og Ungeudvalget skal følge advokatens indstilling til sagen, hvad Børn- og Ungeudvalget skal lægge vægt på, ligesom de vil påpege de ting, som de finder er væsentlige i sagsakterne.

Herefter forlader du sammen med din advokat mødelokalet og afventer, at Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelse i sagen. Når Børn- og Ungeudvalget er klar, vil I blive kaldt ind igen, hvor I vil få afgørelsen. Såfremt Børn- og Ungeudvalget bestemmer, at dit barn skal være anbragt uden for hjemmet, vil advokaten herefter snakke med forvaltningen om, hvornår anbringelsen praktisk skal gennemføres.
Børn- og ungeudvalget
Hvad sker der i Ankestyrelsen?
Hvad sker der i Byretten?
Hvad sker der i Landsretten

Har du modtaget en afgørelse fra kommunen, som du og din advokat ikke er tilfreds med, så har I mulighed for at anke den til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har 8 uger til at behandle din klage over Børn- og Ungeudvalgets afgørelse, når de har modtaget denne. 

Når din sag så kommer for Ankestyrelsen til afgørelse, så har du ret til transport til og fra Ankestyrelsen. Det er kommunen, som betaler for denne. Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Search