Hvad sker der når den kommunale myndighed vil anbringe et barn?

Ankestyrelsen

For mange familier er det et chok, når et barn skal anbringes og det kommer for mange som et slag de ikke regner med at det kommer. Derfor står mange helt uforstående overfor hvad der skal ske når et barn skal anbringes.

Teamet bag Anbragt-Barn.dk/TvangogMagt.dk vil her prøve at guide dig igennem de forskellige emner. således at det bliver lettere at forstå hvad der sker. En anbringelse kan ske både som frivillig og som tvang.

Anden instans er møde i Ankestyrelsen. Her har du ret til at have en advokat med.

BETA-VERSION

Velkommen til BETA-versionen af Anbragt-Barn.dk / TvangogMagt.dk - vi er igang med at udvikle siden og det er derfor BETA-versionen du sidder med her. Derfor kan der være snydet sig enkelte fejl ind i teksten, som vi løbende vil rette til, når disse opdages.

Har du idéer til yderligere ting på webplatformen eller vil selv bidrage med tekst så er du velkommen til at skrive til redaktion@anbragt-barn.dk

Har du modtaget en afgørelse fra kommunen, som du og din advokat ikke er tilfreds med, så har I mulighed for at anke den til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har 8 uger til at behandle din klage over Børn- og Ungeudvalgets afgørelse, når de har modtaget denne. 

Når din sag så kommer for Ankestyrelsen til afgørelse, så har du ret til transport til og fra Ankestyrelsen. Det er kommunen, som betaler for denne.

Når I bliver indkaldt til møde i Ankestyrelsen, hvor der deltager to jurister fra Ankestyrelsen, to borgere som er udpeget af Socialministeren samt to børnesagskyndige, så deltager du og din advokat også. Kommunen deltager ikke i mødet i Ankestyrelsen.

På mødet i Ankestyrelsen vil din advokat kunne stille dig supplerende spørgsmål til sagen. Herefter vil advokaten procedere sagen for Ankestyrelsen omkring baggrunden for deres klage, og hvorfor de finder, at Ankestyrelsen bør ændre afgørelsen.

Ankestyrelsen træffer afgørelse skriftligt inden for en uge efter mødet i Ankestyrelsen.

Såfremt du ikke får medhold i Ankestyrelsen, kan advokaten straks bede om, at sagen bliver indbragt for Byretten.
Børn- og ungeudvalget
Hvad sker der i Ankestyrelsen?
Hvad sker der i Byretten?
Hvad sker der i Landsretten

Efter at din sag om anbringelse har været for Ankestyrelsen, og Ankestyrelsens afgørelse ikke blev som du ønskede så har du mulighed for at få din sag prøve ved en af landets Byretter.

Når din sag kommer for Byrretten, så deltager en dommer og to børnesagkyndige i at behandle sagen. Ankestyrelsen/ kommunen er repræsenteret af Kammeradvokaten, og din advokat vil give møde med dig. Kommunen vil ofte sidde med ved hovedforhandlingen. Læs mere

Tilmeld dig vores nyhedsmail

Gode artikler i din indboks

Brugerafstemning

Oplever du også problemer i sagsbehandlingen?

Skulle du ikke havde fået medhold i din sag senest ved Byrettens afgørelse, så har du som sidste mulighed at få prøvet din sag ved Landsretten. Landsretten har afdelinger i Viborg og København.

Når din sag kommer for i Landsretten vil der deltage 3 dommere og 2 børnesagkyndige ved afgørelsen af din sag. Læs mere

Search