fredag, 14. december 2018

Børn- og Ungeudvalget er den 1. instans i sager omkring anbringelse, tvangsadoption eller ophør af samvær og overvåget samvær.

Når der sker det i en sag, at sagsbehandleren vil bringe din sag for Børn- og Ungeudvalget så vil du blive opfordret til at oplyse, hvem du gerne vil have som advokat på din sag. Senest der skal du have en advokat på din sag, og i nogle tilfælde gerne før inden den kører i hårdknude så at sige.

Før mødet i Børn- og Ungeudvalget får du og din advokat tilsendt alle sagens papirer, og medlemmerne af Børn- og Ungeudvalget vil ligeledes have lejlighed til at gøre sig bekendt med dokumenterne.

Typisk vil det være sådan at når din advokat har fået papirerne, gennemgår de dem for at finde ud af, om kommunen har overholdt lovgivningen, og om kommunen har forsøgt at løse sagen med mindre indgreb end tvangsfjernelse, før sagen kommer for Børn- og Ungeudvalget samt hvorvidt kommunen har oplyst sagen loyalt, herunder medtaget de positive oplysninger i din sag.

Derefter drøfter de sagen med dig og hvor advokaten så også forbereder møder i børn og ungeudvalget og taler om hvilke vigtige oplysninger som skal frem på mødet, ligesom du sammen med advokaten drøfter, hvad der skal ske ved mødet i Børn- og Ungeudvalget, hvad advokaten har tænkt sig at spørge dig om samt hvilke ting, som advokaten mener, som skal lægges til grund ved Børn- og Ungeudvalgets afgørelse.

Kort før mødet i Børn- og Ungeudvalget vil du og advokaten mødes og afventer, at Børn- og Ungeudvalget er klar til at behandle sagen. Derefter vil I så blive indkaldt til et mødelokale på kommunen, hvor Børn- og Ungeudvalget er samlet.

Børn- og Ungeudvalget vil typisk bestå af en sekretær, en dommer fra den lokale byret, to kommunal politikere, en-to børnesagkyndige, ligesom forvaltningen typisk vil være med til mødet i Børn- og Ungeudvalget. Herudover giver advokaten møde sammen med dig og din eventuelle bisidder.

Indledningsvis vil advokaten kort redegøre for dennes indstilling til sagen og vil herefter stille dig spørgsmål, så Børn- og Ungeudvalget kan høre din holdning til sagen. 

Når vi har fået stillet og besvaret alle spørgsmålene, vil advokaten herefter procedere sagen over for Børn- og Ungeudvalget og her redegøre for, hvorfor de finder, at Børn- og Ungeudvalget skal følge advokatens indstilling til sagen, hvad Børn- og Ungeudvalget skal lægge vægt på, ligesom de vil påpege de ting, som de finder er væsentlige i sagsakterne.

Herefter forlader du sammen med din advokat mødelokalet og afventer, at Børn- og Ungeudvalget træffer afgørelse i sagen. Når Børn- og Ungeudvalget er klar, vil I blive kaldt ind igen, hvor I vil få afgørelsen. Såfremt Børn- og Ungeudvalget bestemmer, at dit barn skal være anbragt uden for hjemmet, vil advokaten herefter snakke med forvaltningen om, hvornår anbringelsen praktisk skal gennemføres.

Informationerne på Anbragt-Barn.dk har ikke til formål at levere professionel rådgivning. Kopiering af artikler og andet materiale er ikke tilladt uden aftale med Anbragt-Barn.dk

Newsletter

Tilmeldi dig vores nyhedsmail. så går du ikke glib af nyheder eller historier

Vi spammer ikke!

PIXEL_TEXT_LEGAL